Me gratë dhe vajzat e administratës së Bashkisë Memaliaj në një takim informues mbi fenomenin e dhunës në familje. Aktiviteti u zhvillua nga Zyra e Barazisë Gjinore, në kuadër të projektit “Ngritja e Mekanizmit të Koordinuar të Referimit të rasteve të dhunës në familje”.
Në tryezën e diskutimit u trajtua mënyra e referimit të rasteve të dhunës, rritja e aksesit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë përmes ndihmës ligjore falas, edukimit ligjor etj.

AlbaniaUSA