Qytetarë të Bashkisë Memaliaj !

Në këtë direktori ju do te gjeni  formularë ose kërkesa të ndryshme të cilat ju udhëzojnë për dokumentacione të caktuara ne sektore te caktuara ose kerkesa/ankesa te kategorive te ndryshme  të Bashkisë Memaliaj ku lehtesisht mund ti shkarkoni dhe ti ridergoni të plotesuara pranë Bashkisë Memaliaj nëpërmjet adresës së emailit : kerkesa@memaliaj.gov.al ose ti dergoni me poste në adresën postare të Bashkisë Memaliaj

There are no documents at this time.

AlbaniaUSA