Të nderuar qytetarë ,
Këshilli Bashkiak Memaliaj ju fton në datën 21.10.2021, në orën 10:00 , në Town hall ( takimin) me temë: “Instrumentet e komunikimit të qytetarëve me Këshillin Bashkiak “.
Ky takim do të zhvillohet në sallēn e “Pallatit të Kulturës” Memaliaj.
Ftohen të marrin pjesë qytetarë, biznese, përfaqësues të shoqërisë civile .

AlbaniaUSA