NJOFTIM PËR KONSULTIM PUBLIK MBI “PLANIN E SHPALLJES SË PARKUT KOMBËTAR TË LUMIT VJOSË”📣
Të nderuar qytetar, grupe interesi, përfaqësues të shoqërive civile, akademikë, përfaqësues të institucioneve vendore!
Ju njoftojmë se më datë 🗓27.01.2023, ora 🕚11:00 në 📍Qendrën Kulturore Tepelenë;
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në bashkëpunim me AKZM Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura do të zhvillojnë procesin e këshillimit me komunitetin lokal e shoqërinë civile me fokus prezantimin e Planit të shpalljes së Parkut Kombëtar të Lumit të Egër Vjosa.
Tematikat që do të diskutohen:
👉Argumentimin për krijimin e zonës së mbrojtur e cila mbështet në objektivat e planit kombëtar të rrjetit përfaqësues të zonave të mbrojtura.
👉Vlerat e natyrës dhe të biodiversitetit.
👉Vlerën turistike, e cila bazohet mbi trashëgiminë natyrore dhe identitetin kulturor.
👉Zonimin e zonës natyrore, si dhe shkallën e mbrojtjes të propozuar për këtë zonë.
Jeni të lutur të merrni pjesë për të diskutuar së bashku!
AlbaniaUSA