Të nderuar Qytetarë!

Këshilli Bashkiak Memaliaj, ka publikuar këtu një #pyetësor përmes të cilit synon tërheqjen e ▪️mendimeve, ▪️rekomandimeve dhe ▪️sugjerimeve tuaja lidhur me ⏫️prioritetet që duhen marrë parasysh nga Bashkia në proçesin e hartimit të #BuxhetitVjetor 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Ky pyetësor është hartuar dhe menaxhohet nga Këshilli Bashkiak Memaliaj dhe do të jetë i hapur për publikun, përgjatë periudhës 01 Shkurt 2023 deri në 28 Shkurt 2023.

Mendimet Tuaja, do t’i shërbejnë Këshillit për t’i rekomanduar administratës një listë prioritetesh për përdorimin e fondeve publike në ofrimin e shërbimeve në Buxhetin e vitit 2024.

Rezulatet e këtij pyetësori do të publikohen në vazhdimësi në faqen e Këshillit Bashkiak/Bashkisë Memaliaj.

Ju faleminderit!
Linku

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nWQNBpMs0kSCAKPrnzxBYHNUpIwRzQVEp1PSQ1yQRh5UQTg3WUlNREdPTjFXRTRPQTlITDlFMTVWVi4u

AlbaniaUSA