SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË  PËR  NËPUNËSIT  CIVILË  DHE PRANIM NGA JASHTE SHËRBIMIT CIVIL   PËR KATEGORINE E ULET TE MESME DREJTUESE (PERGJEGJES SEKTORI )

 

 

 

 

 

 

AlbaniaUSA