Ju duhet të bëni vetëdeklarimin e adresës ku banoni? Aplikoni pranë sporteleve të Gjendjes Civile ku banoni. Një punonjës në dispozicion do të të ndihmojë të kryesh procesin e vetëdeklarimit.

#adresa #vetëdeklarimi #adresari #shërbime #gjendjacivile #adresari #regjistrim #shtetishqiptar #ministriaebrendshme #qytetar

AlbaniaUSA