Vijojmë të ndërhyjmë për përmirësimin e infrastrukturës rurale.

Jemi duke punuar në fshatin Qesarat, të njësisë administrative Qesarat.

Kemi ndërhyrë për sistemimin e një segmenti të vështirë në lagjen “Kreka”, duke hapur kanalet anësore dhe vendosur tombino të reja.

Puna vijon!

 

AlbaniaUSA