Çdo ditë në shërbim!

Jemi duke punuar për sistemimin e rrugës në fshatin Anëvjosë të njësisë administrative Qesarat.

Ndërhym në:

Hapjen e kanaleve anësore, zhbllokimin e tombinove.

Pastrim dhe nivelim të rrugës.

Në ditët në vijim do të nisim shtrimin e rrugës me asfalt.

Një tjetër premtim i mbajtur!

AlbaniaUSA