Vijon përmirësimi i infrastrukturës në çdo njësi administrative!
Jemi duke punuar për sistemimin e rrugës në lagjen “Lalaj” të fshatit Çerrilë, Njësia Administrative Memaliaj Fshat.
Zgjeruam dhe niveluam rrugën, hapëm kanalet anësore, vendosëm tombino ndërsa do të vijojmë me çakullimin.
Pranë nevojave të komunitetit!

AlbaniaUSA